Na základe telefonickej alebo emailovej komunikácie s našou agentúrou ohľadom opatrovania vášho dieťaťa a po potvrdení dohodnutého termínu opatrovania, vám bude zaslaná dohoda o poskytnutí služby – opatrovanie dieťaťa, v ktorej budú uvedené všetky služby a výhody prezentované na našej webovej stránke, ktoré môže rodič využívať neobmedzene počas platnosti zmluvy.

Platba za služby bude uhrádzaná na základe zaslanej faktúry, podľa platného cenníka, prevodom alebo priamym vkladom na účet našej spoločnosti.

Vyplnením a zaslaním registračného formulára poskytnete údaje potrebné na vytvorenie zmluvného vzťahu s našou agentúrou.


    Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov pre účely vybavenia mojej požiadavky. Všetky vaše poskytnuté osobné údaje sú spracované v súlade so zásadami GDPR.